Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0851
HEX: #5A656A
RGB: 90/101/106
HBW: 13

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0019
повече информация
star_border
Номер на цвета
0855
повече информация
star_border
Номер на цвета
0413
повече информация
star_border
Номер на цвета
0938
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0851
повече информация
star_border
Номер на цвета
0852
повече информация
star_border
Номер на цвета
0853
повече информация
star_border
Номер на цвета
0854
повече информация
star_border
Номер на цвета
0855
повече информация
star_border
Номер на цвета
0856
повече информация
star_border
Номер на цвета
0857
повече информация
star_border
Номер на цвета
0858
повече информация
star_border
Номер на цвета
0859
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.