Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0882
HEX: #5B5C5D
RGB: 91/92/93
TSR: ≤25 *Subject to product in use
HBW: 11

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0198
повече информация
star_border
Номер на цвета
1062
повече информация
star_border
Номер на цвета
0014
повече информация
star_border
Номер на цвета
0202
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0881
повече информация
star_border
Номер на цвета
0882
повече информация
star_border
Номер на цвета
0883
повече информация
star_border
Номер на цвета
0884
повече информация
star_border
Номер на цвета
0885
повече информация
star_border
Номер на цвета
0886
повече информация
star_border
Номер на цвета
0887
повече информация
star_border
Номер на цвета
0888
повече информация
star_border
Номер на цвета
0889
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.