Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
1024
HEX: #9CA38B
RGB: 156/163/139
HBW: 35

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0393
повече информация
star_border
Номер на цвета
0398
повече информация
star_border
Номер на цвета
0923
повече информация
star_border
Номер на цвета
1028
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
1021
повече информация
star_border
Номер на цвета
1022
повече информация
star_border
Номер на цвета
1023
повече информация
star_border
Номер на цвета
1024
повече информация
star_border
Номер на цвета
1025
повече информация
star_border
Номер на цвета
1026
повече информация
star_border
Номер на цвета
1027
повече информация
star_border
Номер на цвета
1028
повече информация
star_border
Номер на цвета
1029
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.