Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
1044
HEX: #9CCDA9
RGB: 156/205/169
TSR: ≥25
HBW: 52

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0922
повече информация
star_border
Номер на цвета
1048
повече информация
star_border
Номер на цвета
0183
повече информация
star_border
Номер на цвета
0188
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
1041
повече информация
star_border
Номер на цвета
1042
повече информация
star_border
Номер на цвета
1043
повече информация
star_border
Номер на цвета
1044
повече информация
star_border
Номер на цвета
1045
повече информация
star_border
Номер на цвета
1046
повече информация
star_border
Номер на цвета
1047
повече информация
star_border
Номер на цвета
1048
повече информация
star_border
Номер на цвета
1049
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.