Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
1138
HEX: #E6E7CD
RGB: 230/231/205
TSR: ≥25
HBW: 78

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0933
повече информация
star_border
Номер на цвета
1135
повече информация
star_border
Номер на цвета
0159
повече информация
star_border
Номер на цвета
0182
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
1131
повече информация
star_border
Номер на цвета
1132
повече информация
star_border
Номер на цвета
1133
повече информация
star_border
Номер на цвета
1134
повече информация
star_border
Номер на цвета
1135
повече информация
star_border
Номер на цвета
1136
повече информация
star_border
Номер на цвета
1137
повече информация
star_border
Номер на цвета
1138
повече информация
star_border
Номер на цвета
1139
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.