Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
1142
HEX: #A8B15C
RGB: 168/177/92
TSR: ≥25
HBW: 40

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0151
повече информация
star_border
Номер на цвета
0157
повече информация
star_border
Номер на цвета
0017
повече информация
star_border
Номер на цвета
M327
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
1141
повече информация
star_border
Номер на цвета
1142
повече информация
star_border
Номер на цвета
1143
повече информация
star_border
Номер на цвета
1144
повече информация
star_border
Номер на цвета
1145
повече информация
star_border
Номер на цвета
1146
повече информация
star_border
Номер на цвета
1147
повече информация
star_border
Номер на цвета
1148
повече информация
star_border
Номер на цвета
1149
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.