Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
1413
HEX: #7e9380
RGB: 126/147/128
TSR: ≥25
HBW: 27

Нюанси

star_border
Номер на цвета
1411
повече информация
star_border
Номер на цвета
1412
повече информация
star_border
Номер на цвета
1413
повече информация
star_border
Номер на цвета
1414
повече информация
star_border
Номер на цвета
1415
повече информация
star_border
Номер на цвета
1416
повече информация
star_border
Номер на цвета
1417
повече информация
star_border
Номер на цвета
1418
повече информация
star_border
Номер на цвета
1419
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.