star_border

Наградени "Фасада на годината 2018 - 2019"

Финалният вот бе определен от експертно жури в състав:


  • арх. Светослав Станиславов, председател и член на международното жури в международния конкурс на Баумит „Life Challenge“;
  • проф. д-р арх. Асен Писарски, декан на Архитектурния факултет при УАСГ;
  • проф. д-р арх. Тодор Булев, председател на Съюза на архитектите в България;
  • арх. Николай Баровски, изпълняващ длъжността председател на Камарата на архитектите в България;
  • инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България;
  • Николай Бъчваров, управител на Баумит България ЕООД.

Категория "Еднофамилни къщи"

Първо място

Второ място

Трето място

Категория "Жилищни сгради"

Първо място

Второ място

Трето място

Категория "Нежилищни сгради"

Първо място

Второ място

Трето място