Събрахме най-добрите фасади от всяка страна, в която Баумит има представителство, за да участват в Life Challenge 2024.