Победителите са избрани! Нашето експертно жури присъди наградата Life Challenge за най-добрата фасада в Европа, както и 6-те фасади - победители в категориите.