СановаКолор – завършващият слой на системата Баумит Санова
star_border

СановаКолор – завършващият слой на системата Баумит Санова

Системата Баумит Санова е разработена с цел удължаване на живота на фасадите, когато стените са „нападнати“ от влага и соли, разтворени в придвижващата се в строителната конструкция вода. Използването на специалните мазилки от тази система спомага за по-бързо изпарение на влагата през фасадната повърхност и едновременно с това за „улавяне“ на солите във въздушните пори на мазилките и възпрепятстване на изнасянето им на повърхността за много по-дълъг период от време в сравнение със стандартно прилаганите мазилки.

За да се осигури обаче свободното и бързо преминаване на влагата и изпарението й от фасадната повърхност, трябва да се използват и подходящи крайни покрития, които не са преграда за нея по пътя й навън. Ето защо към системата Баумит Санова е разработена силно паропропусклива боя Баумит СановаКолор. Тя е на основата на калиево водно стъкло, като съдържанието на органични добавки е сведено до минимум (< 5%).

Дисперсна боя СановаКолор

Баумит СановаКолор е дисперсна силикатна боя с висока степен на дифузия на водните пари, (ϻ е ок. 40–60). Така, при стандартна дебелина на нанасяне, съпротивлението й срещу проникване на водните пари (Sd) е < 0,14 м. Тя е пропусклива и за въглеродния диоксид. Използва се за вътрешно и за външно боядисване на стени и тавани. Боята съхне без напрежения, не образува повърхностен филм, устойчива е на атмосферни влияния, водоотблъскваща, със слаба склонност към замърсяване, негорима, лесна за преработка, щадяща околната среда, без добавки на органични разтворители и консерванти, устойчива е на гъбички и мухъл.

Тя защитава и едновременно с това оформя крайната визия на фасадите върху мазилки от система Санова. Оцветява се в 492 цвята по каталога Баумит Лайф, завършващи на цифри от 4 до 9, и без допълнително означение с кръг или полукръг.

Освен върху Санова мазилките, тя е подходяща и при останалите Баумит варо-циментови, и други, съдържащи вар мазилки, както и върху бетон и други минерални основи, върху стари, но с добро сцепление към основата минерални и силикатни бои и мазилки. Боята е с особено широко приложение при реставриране на исторически сгради и паметници на културата.

При основи от гипс – гипсови мазилки и гипсокартонени плоскости, тя е условно приложима, след предварително тестване.

Покритието с Баумит СановаКолор се състои по правило от два слоя: грундиращ слой и завършващ слой. Между двете ръце трябва да се спазва време за съхнене от ок. 6–12 часа. За избягване на наслоявания, прилежащите площи се боядисват в един работен ход „мокро в мокро“. Баумит СановаКолор може да се нанася с валяк, четка или да се изпръсква с безвъздушна (еърлес) машина (например с дюза: 0,025“ и налягане: 150–180 бара).

Температурата на въздуха, материала и основата по време на нанасянето и свързването, както при Баумит СановаКолор, така и при Баумит СановаПраймер, трябва да бъде над +8°C. Високата относителна влажност на въздуха и по-ниските температури могат значително да удължат времето за съхненето им. Фасадите трябва да са добре защитени от пряко слънце, дъжд или силен вятър, например посредством фасадни мрежи. Високи температури (> +30°C) влияят отново неблагоприятно върху условията за преработка.

Напълно завършена система Баумит Санова гарантира на застрашените от влага и соли стени значително по-дълъг живот, като осигурява, освен това, и бляскава визия на фасадните повърхности.