Лепилни и шпакловъчни смеси с ГЕЛ технология

Използването на иновативната ГЕЛ технология при производството на лепилно-шпакловъчните смеси Баумит СтарКонтакт бял и ПроКонтакт дава възможност както за стабилизиране на разходите за производство на смесите в новата международна икономическа обстановка, така също и за подобряване на качеството на продуктите, за улесняване на тяхната преработка и за намаляване на въглеродните емисии (СО2).

Уникалното ни предложение към клиентите е – продукти, които се полагат бързо, лесно и устойчиво!

Направените слепи тестове с новите Баумит СтарКонтакт бял ГЕЛ и ПроКонтакт ГЕЛ в едно с останалите Баумит лепило-шпакловъчни смеси, както и със смеси на аналогични продукти показват много кремообразна консистенция и отлична преработваемост.

Втората отличителна черта на новите материали е повишената им елстичност и якост на удар. При тестване с помощта на метално топче и при удар дори от 10 J (Джаула) шпаклованата основа остава непокътната. Съвсем различна е картината при другите смеси, които показват значителни хлътнатини, а още по-често се напукват.

В годините от създаване на първите лепилно-шпакловъчни смеси Баумит е намалил с ок. 50% отделяните емисии въглероден диоксид.
Прилагането на ГЕЛ технологията допринася за това, отделяният CO2 да се намали с нови 4–5 %!

Новата, уникална ГЕЛ технология и създадените чрез нея следващо поколение Баумит Премиум Контакти издига работата на обекта на съвсем ново ниво.

Иновациите, вложени в Баумит СтарКонтакт бял ГЕЛ и ПроКонтакт ГЕЛ са израз на непрекъснатия стремеж на Баумит да усъвършенства своите топлоизолационни системи в посока не само на енергийната ефективност, комфорта и здравословния начин на живот, но така също и за устойчиво бъдеще в областта на екологията, за опазване на природата и нейните ресурси!