Как се полага Баумит зидарски разтвор ММ50?

Зидарският разтвор е строителен материал, който се състои от свързващи вещества (например вар и/или цимент), пълнители с размер на зърната до максимум 4 мм и понякога добавки, както и прибавена вода. Той се втвърдява чрез протичащи химични реакции в свързващите вещества. Предлага се в различни якости на натиск.

Разтворът за модерната зидария вече не може да се сравни с традиционния хоросан, който се смесва на ръка и все още бихте намерили по някои строителни обекти. Той се различава от хоросана и по отношение на основните свойства. По-голямата част от зидарията, която се влага в строителството днес е направена с фабрично смесени разтвори.

зидарски разтвор ММ50Баумит ММ 50 е доказан класически зидарски разтвор с постоянно качество за всички зидарии с обичайните за строителството градивни материали. Разтворът е заводски смесен с гарантирано постоянно качество и отговаря на клас М5 за нормални статични изисквания. Баумит ММ 50 е със зърнометрия 4 мм и е специално разработен за зидане на тухли с вертикални отвори. Предлага се в торби от 40 кг, а за удобство на обекта се доставя и в силоз. Баумит ММ50 е предпочитан от зидарите, тъй като при зидане не пропада в отвора на тухлите при зидане на тухли с вертикални кухини.

От една торба 40 кг се получава около 24 л пресен разтвор. Консистенцията на разтвора трябва да е такава, че при оформената с ръце топка, същата да не се разпада.

полагане на зидарски разтвор ММ50

Разтворът се нанася върху основата с необходимата дебелина, която да гарантира нивелирането на тухлите по цялата дължина на реда. Всяка тухла се нивелира както хоризонтално, така и вертикално, като се спазва геометрията на зида. Разтворът Баумит ММ 50 осигурява стабилна основа за зида и не се деформира в процеса на издигането му. 

За постигането на идеална консистенция за работа Баумит препоръчва винаги да се смесва съдържанието на цялата торба от заводски произведената суха смес с необходимото количество вода: около 5,5 – 6,0 л за една торба от 40 кг.

Особеностите при приложението на зидарски разтвор Баумит ММ50 вижте във видеото.