Печеливши от анкета - здравословния живот и строителните материали

анкета
475 от Вас попълниха нашата анкета свързана със здравословното обитаване и строителните материали. На 1. юни изтеглихме десет имена. Вижте кой ще получи Баумит шапка:

  • Елица Стоянова
  • Галя Костадинова
  • Изабела Версано
  • Теменужка Борисова
  • Марина Маринова
  • Симона Иванова
  • Йородан Йорданов
  • Таня Иванова
  • Пламен Цанев
  • Росица Димитрова