Изолацията расте, разходите намаляват

Баумит доказва: Фасадната изолация започва да се изплаща веднага

Какво да правим, когато разходите за енергия скочиха до тавана? Разбира се – да изолираме обвивката на къщата и с това да намалим енергийните разходи.  

Баумит ви съветва: Увеличете изолацията, намалете разходите.

Еднофамилна къща в Етрополе

По-малко потребление, по-малко разходи и съхранение на ресурсите. Никога спестеното не е било по-ясно дефинирано с числа, както сега. Тъкмо поради това, че енергията от ден на ден става все по-скъпа, все по-изгодно става да си направите топлоизолация на къщата. Изчисленията на Баумит показват, че и най-добрата изолация се амортизира в рамките на максимум десет години.

0, 1, 10 – това е формулата на успеха на Баумит

Защо „0“?

От нулевия час започват ползите за изолиралия дома си с Баумит.  Освен за портмонето му, ползите са и за околната среда. Веднага сметките за отопление и съответно охлаждане намаляват. Това се отразява на спестяването и на без това оскъдните ресурси. Също и собственото здраве печели от фасадното изолиране, защото температурата на повърхността на стените благодарение на добрата външна топлоизолация е по-висока и ние се чувстваме комфортно дори при по-ниска температура на помещението.

Какво обаче означава „1“ във формулата на успеха? 

След една година, благодарение на топлоизолацията с Баумит ще сте спестили толкова енергия, колкото е била необходима за производството на топлоизолационните материали. Т.е. след една година топлоизолацията ще бъде CO2 неутрална. Но това няма да е достатъчно. Вие ще спестявате от година на година още емисии CO2. Един квадратен метър фасадна топлоизолация спестява 24 kg CO2 на година. Това е равносилно на преработеното количество CO2 от две дървета за година. Цялостно изолирана къща спестява на година 4,8 t CO2 на година. И това след добра поддръжка ще продължи мин. 70 години.

А какво означава „10“? 

Това е максималният брой години в настоящия момент, за който топлоизолацията ще се изплати. Ако цените на енергията продължават да се покачват, изолацията ще се амортизира много по-бързо. Ако има и помощ от държавата, този срок ще се намали още повече.

Така че, топлоизолирането си струва!