Монтиране на Баумит завършващ профил за прозорци

Ползите от монтиране на Баумит завършващия профил към врати и прозорци:

 • Осъществява водоплътна връзка срещу кос дъжд на Интегрираната топлоизолационна система към врати и прозорци по фасадата.
 • Поема линейните разширения между дограмата и топлоизолационната скистема и предотвратява появяването на фуга.
 • Предпазната лайсна, която се чупи след приключване на обекта, оборудвана с двойно лепящо тиксо, предпазва дограмата както от пръски от лепилно-шпакловъчната смес, така и при полагането на крайни покрития.
 • Дава перфектен завършен вид на готовата топлоизолационна система в прави линии при отсичане към дограмата.

Особености на профила

При изработване на профила са съблюдавани следните важни неща:

 • Вложено е PVC с UV защита, което гарантира достатъчна дълговечност на профила.
 • Конструктивно са заложени два броя технологични ръбове за водене на маламашката – първият за армираната шпакловка, вторият за крайното покритие.
 • Стъклотекстилната мрежа е заварена на ултразвукова инсталация, гарантираща достатъчна якост на връзката мрежа/профил.
Баумит профил за прозорци

Изисквания при монтаж на завършващ профил съм врати и прозарци

Като се има в предвид функциите, за които е създаден и изпълнява профилът, се препоръчва:

 • Монтажът на профила да се изпълнява от лицето с най-високата квалификация на обекта. НЕ СЕ МОНТИРА ОТ ОБЩИЯ РАБОТНИК!!!
 • Демонтира се транспортната лепенка  от дограмата. Със сух парцал се избърсва касата на дограмата.
 • Разкрояването /рязането/ на профила се извършва или с бавнооборотен ъглошлайф, окомплектоватн с 1 мм диск за метал, или със специална ножица за рязане на ПВЦ кабелни канали.ножици за кабели
 • Рязането с ножица за рязане на ламарина или други подобни води до чупене на профила и най-вече до предварително отчупване на предпазната лайсна.
 • Недопустимо е отлепване и наново залепване на деформационното тиксо, тъй като това води да запрашаване и респективно отслабване на якостта на залепване. Затова монтажът се извършва от висококвалифициран работник, полагащ топлоизолация.