Температура в помещенията

Температура на въздуха и повърхностите

Вътрешна температура е температурата на въздуха, който обгръща хората в едно помещение. От друга страна повърхностна температура е тази на околните повърхности - стени, тавани, подове, мебели.

При добре изолирани външни стени температурата на стенната повърхност е близка до тази на въздуха в помещенията дори през зимата. Ако нямаме топлоизолация, температурата на повърхността на стената е много по-ниска от тази на въздуха дори при продължително затопляне. Това има чувствителни последици върху комфорта.

За да се чувстваме добре, температурата в помещението трябва да бъде повишена значително, което съответно рефлектира върху разходите ни за отопление.

температура на въздуха

ПО-СЛАБА КОНВЕКЦИЯ

Като приятно комфортен определят повечето хора вътрешния климат, когато разликата между температурата на въздуха и тази на повърхността на стената е не повече от 3°С.

конвекцияРазлика в температурата в помещението

Ако разликата между температурата на въздуха и повърхността на стената е повече от 3°C се стига до неприятни въздушни те-чения, които се появяват от това, че топлият въздух се придвижва нагоре, а студеният надолу. Този феномен се обозначава като „конвекция“. Охлаждането на вътрешния въз-дух по повърхността на стената се намалява при наличие на топлоизолация. При това се потиска образуването на студени въздуш-ни слоеве на пода и човек се чувства все по-уютно, без да е използвал допълнителна енергия за отопление.

Различни зони на комфорт

В зависимост от вида на помещението се препоръчват различни оптимални температури. По-скоро прохладно в спалнята, а за сметка на това по-топло в хола или банята.

температура в помещенията