Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0132
HEX: #CDA556
RGB: 205/165/86
TSR: 46
HBW: 41

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0138
повече информация
star_border
Номер на цвета
0145
повече информация
star_border
Номер на цвета
0217
повече информация
star_border
Номер на цвета
0382
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0131
повече информация
star_border
Номер на цвета
0132
повече информация
star_border
Номер на цвета
0133
повече информация
star_border
Номер на цвета
0134
повече информация
star_border
Номер на цвета
0135
повече информация
star_border
Номер на цвета
0136
повече информация
star_border
Номер на цвета
0137
повече информация
star_border
Номер на цвета
0138
повече информация
star_border
Номер на цвета
0139
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.