Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0158
HEX: #E6DBC4
RGB: 230/219/196
HBW: 72

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0156
повече информация
star_border
Номер на цвета
0381
повече информация
star_border
Номер на цвета
0176
повече информация
star_border
Номер на цвета
0562
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0151
повече информация
star_border
Номер на цвета
0152
повече информация
star_border
Номер на цвета
0153
повече информация
star_border
Номер на цвета
0154
повече информация
star_border
Номер на цвета
0155
повече информация
star_border
Номер на цвета
0156
повече информация
star_border
Номер на цвета
0157
повече информация
star_border
Номер на цвета
0158
повече информация
star_border
Номер на цвета
0159
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.