Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0562
HEX: #AE6650
RGB: 174/102/80
TSR: ≥25
HBW: 19

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0158
повече информация
star_border
Номер на цвета
0372
повече информация
star_border
Номер на цвета
0348
повече информация
star_border
Номер на цвета
0566
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0561
повече информация
star_border
Номер на цвета
0562
повече информация
star_border
Номер на цвета
0563
повече информация
star_border
Номер на цвета
0564
повече информация
star_border
Номер на цвета
0565
повече информация
star_border
Номер на цвета
0566
повече информация
star_border
Номер на цвета
0567
повече информация
star_border
Номер на цвета
0568
повече информация
star_border
Номер на цвета
0569
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.