Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0211
HEX: #CD9444
RGB: 205/148/68
HBW: 35

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0016
повече информация
star_border
Номер на цвета
0382
повече информация
star_border
Номер на цвета
0923
повече информация
star_border
Номер на цвета
0928
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0211
повече информация
star_border
Номер на цвета
0212
повече информация
star_border
Номер на цвета
0213
повече информация
star_border
Номер на цвета
0214
повече информация
star_border
Номер на цвета
0215
повече информация
star_border
Номер на цвета
0216
повече информация
star_border
Номер на цвета
0217
повече информация
star_border
Номер на цвета
0218
повече информация
star_border
Номер на цвета
0219
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.