Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0298
HEX: #F2DCBD
RGB: 242/220/189
TSR: ≥25
HBW: 73

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0192
повече информация
star_border
Номер на цвета
0294
повече информация
star_border
Номер на цвета
0322
повече информация
star_border
Номер на цвета
0933
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0291
повече информация
star_border
Номер на цвета
0292
повече информация
star_border
Номер на цвета
0293
повече информация
star_border
Номер на цвета
0294
повече информация
star_border
Номер на цвета
0295
повече информация
star_border
Номер на цвета
0296
повече информация
star_border
Номер на цвета
0297
повече информация
star_border
Номер на цвета
0298
повече информация
star_border
Номер на цвета
0299
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.