Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0322
HEX: #BC7450
RGB: 188/116/80
HBW: 25

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0381
повече информация
star_border
Номер на цвета
0388
повече информация
star_border
Номер на цвета
0298
повече информация
star_border
Номер на цвета
0933
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0321
повече информация
star_border
Номер на цвета
0322
повече информация
star_border
Номер на цвета
0323
повече информация
star_border
Номер на цвета
0324
повече информация
star_border
Номер на цвета
0325
повече информация
star_border
Номер на цвета
0326
повече информация
star_border
Номер на цвета
0327
повече информация
star_border
Номер на цвета
0328
повече информация
star_border
Номер на цвета
0329
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.