Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0371
HEX: #7A5A45
RGB: 122/90/69
HBW: 12

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0347
повече информация
star_border
Номер на цвета
M315
повече информация
star_border
Номер на цвета
0199
повече информация
star_border
Номер на цвета
0572
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0371
повече информация
star_border
Номер на цвета
0372
повече информация
star_border
Номер на цвета
0373
повече информация
star_border
Номер на цвета
0374
повече информация
star_border
Номер на цвета
0375
повече информация
star_border
Номер на цвета
0376
повече информация
star_border
Номер на цвета
0377
повече информация
star_border
Номер на цвета
0378
повече информация
star_border
Номер на цвета
0379
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.