Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0419
HEX: #E2D4CE
RGB: 226/212/206
TSR: ≥25
HBW: 69

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0415
повече информация
star_border
Номер на цвета
0423
повече информация
star_border
Номер на цвета
0196
повече информация
star_border
Номер на цвета
0423
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0411
повече информация
star_border
Номер на цвета
0412
повече информация
star_border
Номер на цвета
0413
повече информация
star_border
Номер на цвета
0414
повече информация
star_border
Номер на цвета
0415
повече информация
star_border
Номер на цвета
0416
повече информация
star_border
Номер на цвета
0417
повече информация
star_border
Номер на цвета
0418
повече информация
star_border
Номер на цвета
0419
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.