Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0772
HEX: #7798B8
RGB: 119/152/184
TSR: ≥25
HBW: 29

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0127
повече информация
star_border
Номер на цвета
0868
повече информация
star_border
Номер на цвета
0767
повече информация
star_border
Номер на цвета
0882
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0771
повече информация
star_border
Номер на цвета
0772
повече информация
star_border
Номер на цвета
0773
повече информация
star_border
Номер на цвета
0774
повече информация
star_border
Номер на цвета
0775
повече информация
star_border
Номер на цвета
0776
повече информация
star_border
Номер на цвета
0777
повече информация
star_border
Номер на цвета
0778
повече информация
star_border
Номер на цвета
0779
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.