Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0793
HEX: #7599B3
RGB: 117/153/179
TSR: ≥25
HBW: 29

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0872
повече информация
star_border
Номер на цвета
0878
повече информация
star_border
Номер на цвета
0178
повече информация
star_border
Номер на цвета
0882
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0791
повече информация
star_border
Номер на цвета
0792
повече информация
star_border
Номер на цвета
0793
повече информация
star_border
Номер на цвета
0794
повече информация
star_border
Номер на цвета
0795
повече информация
star_border
Номер на цвета
0796
повече информация
star_border
Номер на цвета
0797
повече информация
star_border
Номер на цвета
0798
повече информация
star_border
Номер на цвета
0799
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.