Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0981
HEX: #5F8179
RGB: 95/129/121
HBW: 19

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0246
повече информация
star_border
Номер на цвета
0313
повече информация
star_border
Номер на цвета
0737
повече информация
star_border
Номер на цвета
0882
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0981
повече информация
star_border
Номер на цвета
0982
повече информация
star_border
Номер на цвета
0983
повече информация
star_border
Номер на цвета
0984
повече информация
star_border
Номер на цвета
0985
повече информация
star_border
Номер на цвета
0986
повече информация
star_border
Номер на цвета
0987
повече информация
star_border
Номер на цвета
0988
повече информация
star_border
Номер на цвета
0989
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.