Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
1057
HEX: #D9EBCE
RGB: 217/235/206
TSR: ≥25
HBW: 78

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0881
повече информация
star_border
Номер на цвета
1001
повече информация
star_border
Номер на цвета
0169
повече информация
star_border
Номер на цвета
0182
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
1051
повече информация
star_border
Номер на цвета
1052
повече информация
star_border
Номер на цвета
1053
повече информация
star_border
Номер на цвета
1054
повече информация
star_border
Номер на цвета
1055
повече информация
star_border
Номер на цвета
1056
повече информация
star_border
Номер на цвета
1057
повече информация
star_border
Номер на цвета
1058
повече информация
star_border
Номер на цвета
1059
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.