Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
1076
HEX: #D0D9AD
RGB: 208/217/173
TSR: ≥25
HBW: 66

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0887
повече информация
star_border
Номер на цвета
M327
повече информация
star_border
Номер на цвета
0349
повече информация
star_border
Номер на цвета
0362
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
1071
повече информация
star_border
Номер на цвета
1072
повече информация
star_border
Номер на цвета
1073
повече информация
star_border
Номер на цвета
1074
повече информация
star_border
Номер на цвета
1075
повече информация
star_border
Номер на цвета
1076
повече информация
star_border
Номер на цвета
1077
повече информация
star_border
Номер на цвета
1078
повече информация
star_border
Номер на цвета
1079
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.