Жури

Професионално жури

През месец ноември 2021 г. професионално жури, съставено от изявени представители на строителния бранш, ще определи по максимум 6 обекта от всяка категория, които ще получат възможността да участват в международния конкурс на Баумит интернационал Life Challengе.

Журито е в състав:

Председател:
арх. Димитър Ахрянов
и членове:
арх. Атанас Танков
арх. Габриела Джамбазова
арх. Димтър Стоев 
арх. Ивайло Кирилов
арх. Мартин Шекеров
арх. Стефан Гевренов
г-н Николай Бъчваров

От номинираните 6 обекта във всяка категория професионалното жури определя първа, втора и трета награда „Фасада на годината 2020-2021“.

Гласуване по интернет

От 01. ноември до 30. ноември 2021 г. ще се състои интернет-гласуване за определяне на „Фасада на публиката“. Всеки посетител на страницата на конкурса има право да гласува за представените фасади. Фасадата, спечелила най-много гласове, става носител на приза „Фасада на публиката“.