За какво да внимавате при полагане на СтарТерм

Искаме да Ви разкажем малко повече за СтарТерм – сивата топлоизолационна плоча, която добива все по-голяма популярност през последните години.

СтарТерм - сива топлоизолационна плочаОсновна причина за това са нейните по-добри топлоизолационни качества - енергийните характеристики на тази плоча показват над 20% по-добър топлоизолационен ефект. Затова тя е особено подходяща в случаите, когато искаме да постигнем еквивалентен енергоспестяващ ефект, но с по-малка дебелина на плочите и оттам на цялата топлоизолационна система.

За какво да внимавате?

Наред с положителните страни, използването на тази плоча може да създаде проблеми, когато я лепите при неблагоприятни климатични условия. 

Какво може да се случи?

  • В късна есен или ранна пролет температурите в рамките на денонощието са силно колебаещи се. Много често през нощта те са около и под ±0°С, а през деня рязко се повишават, като в обедните часове могат да достигнат и да надхвърлят +20°С. 
  • След залепване на топлоизолационната плоча към стената е необходимо да измине определено технологично време, през което лепилото набира якост. В същия момент, при тези атмосферни условия, ако лепенето започне рано сутринта, температурата на стената и на лепилната смес е ниска  (идентична с температурата на въздуха). 
  • При залепването на Баумит СтарТерм, температурата под нея е и остава ниска (плочата изолира пространството зад себе си). В следващите часове атмосферният въздух се затопля, а при пряко нагряване от слънцето, температурата на повърхността на сивата плоча може да достигне дори до +50°С. 
  • Така температурната разлика между двете повърхности на плочата СтарТерм става относително голяма, горната повърхност се разширява, а това води до общото ѝ огъване. И макар то да е минимално, е достатъчно да отлепи плочата от още недостатъчно свързалото и набрало якост лепило в началните часове след самото лепене.

За да няма проблеми...

При полагане на плочите Баумит СтарТерм изпълнителите трябва да се съобразяват с гореспоменатите особености. Лепенето на плочите трябва да се изпълнява в топлата част на деня и да се извършва защита на фасадните повърхности от студ и от пряко слънцегреене.