Отварянето на прозорците нощем защитава ли срещу прегряване на помещенията през лятото?

отварянето на прозорците нощем

След горещ ден отваряте прозорците през нощта, за да пуснете по-хладния въздух. Това е от нещата, които правите интуитивно. Но какъв ефект има в действителност това върху температурата в помещенията?

Горещите вълни през лятото са риск за здравето на възрастните, малките деца и хората, които се нуждаят от грижи. Нашият изследователски екип от Вива Парк във Вопфинг, Австрия искаше да разбере как проветряването нощем оказва влияние на температурата в помещенията на различни типове сгради през лятото.

Има ли значение по-хладният нощен въздух в неизолирана тухлена къща и в такава с изолация? Във всяка къща изследователският екип отваряше прозорците три пъти на денонощие в продължение на час и половина (веднъж сутрин и два пъти късно вечерта), за да замени изцяло вътрешния въздух. Средната температура на всяка къща се оценяваше на всеки пет минути.

Установено беше, че за краткия период от 4 дни максималната стайна температура в изолираната къща е с 2 градуса по-ниска от тази на неизолираната, която е със същият дизайн. Този ефект се дължи на изолацията на външните стени. Отварянето на прозорците през нощта донесе само краткосрочен спад на вътрешната температура и в двете къщи.

Най-добрият метод за постигане на приятна температура в помещенията е използването на масивна конструкция и ефективна външна топлоизолация. Солидните изолирани стени служат като топлинен щит, поддържат охлаждащия ефект и гарантират по-постоянна температура в помещенията.