Топлоизолацията предпазва ли от шум?

шумоизолация

Колкото по-дебел е изолационният материал, толкова по-добра е топло- и звукоизолацията – тестовете във VIVA парк във Вопфинг, Австрия доказват, че изолацията прави живота на закрито по-комфортен по отношение на звука.

Звукоизолацията и акустиката на помещението са важни както за нашия комфорт, така и за нашето здраве. Буферирането на звуци отвън или от съседните стаи намалява стреса и повишава концентрацията ни. Разликата може да се усети с подходяща звукоизолация.  Според измерванията на звука във VIVA park топлоизолацията на масивни стени може да намали възприеманата сила на външния шум с до 50 процента.

Кой звук наричаме шум?

Шумът е субективен – той не е физическо понятие. И така, кой определя дали звукът се възприема като нежелан и смущаващ шум? Всеки сам по себе си. Звукът, който достига до ухото ни, е физическа вибрация на молекулите на въздуха. Тази вибрация води до малки колебания в налягането. Нивото на звука се изразява в децибели (dB). За да разберем колко силно възприемаме различните количества децибели, нека сравним източниците на звук, с които всички сме запознати.

Изстрелът в непосредствена близост има сила от 160 dB

Шумът от циркуляра е 100 dB, косачката 70 dB, бръмченето на хладилник 40 dB, шепотът 30 dB, капещият кран 20 dB, а шумоленето на листа в гората е със сила 10 dB. Ако увеличите или намалите нивото на звука с 10 dB, силата на звука се удвоява или намалява наполовина.

Строителен материал, устойчив на външен шум

Ако искате оптимална защита срещу шума у ​​дома, трябва да изградите стени от бетон или от глинени блокове. Това се доказа в изследователския Viva парк. Масивните конструкции са най-добри в звукоизолацията. Масивните къщи имат най-добри стойности на звукоизолация. До неотдавна все още се смяташе, че топлоизолационните системи не могат да направят нищо за вас по отношение на звука. Скорошно изследване на Техническия университет във Виена доказа, че това е погрешно.

Топлоизолационните плочи Baumit openTherm намаляват външния шум с 5 dB

Установено е, че дишащата фасадна изолационна плоча Baumit openTherm подобрява индекса на шумоизолация с 5 dB при дебелина 20 cm в сравнение с фасади без топлоизолация. Още няколко добри новини: Фасадните анкери не оказват непременно отрицателно въздействие върху индекса за намаляване на шума. Но колко са 5 dB и какво означават те за нашето комфортно обитаване? За шумоизолацията важи следното: колкото по-висока е стойността (в dB), толкова по-добра е звукоизолацията. 10 dB плюс означава половината от възприеманото ниво на шум.

Baumit openTherm

Намаляване с 5 dB намалява възприеманата сила на предаваните звукови събития през строителната част с 50%.

Вземайки предвид този процент, вече не е необходимо да страдате от шумово замърсяване, когато решите да правите солидна конструкция и топлоизолация. Така топлоизолацията служи за много цели едновременно. Това води до по-здравословен климат в помещението, спестява енергия, CO2 и разходи и ни помага да намалим шумовото замърсяване. Нещо, което със сигурност си заслужава.