Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0284
HEX: #E6B473
RGB: 230/180/115
TSR: ≥25
HBW: 52

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0158
повече информация
star_border
Номер на цвета
0163
повече информация
star_border
Номер на цвета
0913
повече информация
star_border
Номер на цвета
1026
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0281
повече информация
star_border
Номер на цвета
0282
повече информация
star_border
Номер на цвета
0283
повече информация
star_border
Номер на цвета
0284
повече информация
star_border
Номер на цвета
0285
повече информация
star_border
Номер на цвета
0286
повече информация
star_border
Номер на цвета
0287
повече информация
star_border
Номер на цвета
0288
повече информация
star_border
Номер на цвета
0289
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.