Баумит цвят Life

Най-успешният и приятен за очите цвят за фасада е този, който зачита заобикалящата среда – той пасва на околното пространство, като същевременно насърчава различията между него и сградата чрез своите по-фини детайли. Така фасадата естествено допринася за усещането за градско пространство.

star_border
Номер на цвета
0725
HEX: #A4CDE3
RGB: 164/205/227
TSR: ≥25
HBW: 57

Може да се комбинира с

star_border
Номер на цвета
0392
повече информация
star_border
Номер на цвета
0398
повече информация
star_border
Номер на цвета
0622
повече информация
star_border
Номер на цвета
0729
повече информация

Нюанси

star_border
Номер на цвета
0721
повече информация
star_border
Номер на цвета
0722
повече информация
star_border
Номер на цвета
0723
повече информация
star_border
Номер на цвета
0724
повече информация
star_border
Номер на цвета
0725
повече информация
star_border
Номер на цвета
0726
повече информация
star_border
Номер на цвета
0727
повече информация
star_border
Номер на цвета
0728
повече информация
star_border
Номер на цвета
0729
повече информация

Избор на цвят

Всички показани цветове служат като визуално ръководство за избрания продукт. Препоръчваме да се изготвят тестови мостри, които да се нанесат върху фасадата и да бъдат одобрени преди пълното прилагане на материала. Възможни са леки различия между цветовете показани тук, цветните мостри, цветни папки, естествените мостри, брошурите и оцветените материали поради естеството на производствените процеси и те не могат да бъдат обект на рекламация. Еднаквостта на цвета и текстурата може да бъде осигурена само в една производствената партида. Моля обърнете внимание: структурата и естеството на материала могат да окажат влияние върху възприятието на цветовете.