Шум

Звукът има много източници и може да бъде пренесен по различен начин. От една страна може да бъде предаден чрез въздуха - въздушен шум, като например шумът от пътното движение. От друга страна той се предава чрез удари върху различните строителни елементи. Този звук или шум наричаме структурен шум или ударен шум.

Шумът разболява

шумът разболяваПод шум се разбира нежелан, дразнещ и затормозяващ звук. Шумът не е физическо, а субективно понятие, което означава, че дали звукът ще се възприема като шум или не зависи от чувствителността на засегнатите. Шумът може да бъде само частично обективен от измерими величини (напр. силата на звука, сигналната крива, височината на тона). Обезпокояващите ефекти от наличие на шум варират от леко дразнене до реални увреждания на здравето. Шумът е едно от най-неприятните влияния на околната среда и един от най-силните стресови фактори в околната среда.

Отвън ни въздействат уличният шум, вятърът и външният климат, отвърте ни въздейства човекът, обзавеждането, стените и вътрешният климат.

натоварване от шум от всички страни

Шумозащита

Звукоизолацията, изолацията от ударен шум и акустиката на помещенията са важни качествени характеристики на сградите и са от голямо значение, когато става въпрос за уюта и здравето на потребителите. Задачата на звукоизолацията е да буферира звуци отвън или от съседни помещения.

Защитни стени срещу въздушния шум

въздушен шумМерките за контрол на шума, като например шумоизолиращи стени или бариери или стените по протежение на пътищата и железопътните линии, които виждаме навсякъде, са повсеместни и винаги представляват актуална тема. С масивни строителни материали в нашите сгради ние можем да допринесем значително за нашия уют. Измерванията на звука в изследователския парк на Баумит показват, че масивните компоненти намаляват външния шум с до 50%.

Изолация срещу ударен шум

В допълнение към топлоизолацията, добрата звукоизолация е ключов критерий за висококачествените сгради днес. Шумовото замърсяване, което се случва под формата на предаван ударен шум, може да има отрицателно въздействие върху здравето. Колкото по-добре са отделени един от друг строителните елементи, толкова по-добре може да се заглуши звукът от удара. Колкото по-масивни са стените, таваните и подовете, толкова по-добра е шумоизолацията.

Акустика в помещението

Когато става въпрос за изграждане и обзавеждане, фокусът е предимно върху визуалното впечатление или функционалността на офис пространството. Акустиката често не се взема предвид. Факт е обаче, че обичаме да стоим в стаи с добра акустика. Там работим по-добре и се възстановяваме по-бързо. Лошата акустика натоварва и предизвиква стрес.

акустика в помещението

Измазаните стени от бетон и тухли с подходяща външна изолация и стените от масивна дървесина имат най-високи показатели на изолация.