Полезна информация за саниране на Бетони от Баумит


Специалисти на Баумит проведоха обучение на строителна фирма за саниране на бетонови елементи. 

Бяха санирани стъпала в индустриално предприятие. За целта бяха използвани продукти от серията БаумитБето, която включва:Баумит БетоПротект

Еднокомпонентен бързосвързващ циментов разтвор, обогатен с изкуствени смоли, който служи за защита на армировката от корозия.
⸻⸻⸻


Баумит БетоХафт
свързващ шлам  (грунд) , който гарантира висока якост на сцепление между стария бетон и саниращия разтвор Баумит БетоФил.
⸻⸻⸻


Баумит БетоФил

Високообогатен разтвор с минимална склонност към съсъхване. Дебелина на полагане от 10 до 40 мм на една ръка.
⸻⸻⸻


Баумит БетоФиниш

Фина циментосъдържаща шпакловъчна смес за постигане на гладки повърхнини. Може да се ползва, както като елемент от Бето системата, така и като самостоятелен продукт за изглаждане на бетонови повърхности от шупли, обрушени зони, драскотини и др.
⸻⸻⸻

Предимствата на система Баумит Бето са следните:
🟣 Служи за вътрешно и външно приложение
🟣 Всички продукти се полагат в рамките на 1 работен ден
🟣 Приложима е както за под, така и за стени и тавани
🟣 Системата бързо набира якост с минимални отклонения при съсъхване

Последователност на работните процеси:

 1. Основата трябва да бъде незамръзнала, здрава, със стабилна форма, без несвързали частици, с груба повърхност, обезпрашена, чиста, без остатъци от мазнини и кофражни масла, влажна, но без вода на повърхността. Якостта на опън на основата трябва да бъде минимум 1,5 MPa;
 2. Почистват се всички, подлежащи на саниране, повърхности от отчупени, ронещи се, нездрави части, циментов шлам. Почиства се видимо арматурно желязо до блясък – извършва се с водоструйка с високо налягане и/или в комбинация с абразив (в краен случай ръчно – с чук, шило, ъглошлайф с метална четка). Армировката трябва да се почисти до местата, където желязото е вече здраво свързано към бетона. Водата трябва да премахне натрупан прах и други замърсители по основата;
  Работи се при температура на полагане, съхнене и набиране на якост от +5°С до +30°С
 3. Работи се при температура на полагане, съхнене и набиране на якост от +5°С до +30°С
 4. Откритото арматурно желязо трябва да се обработи (обмаже) с продукта Баумит БетоПротект, на два слоя през минимум 6 часа;
 5. В деня преди полагането на саниращата система основата се намокря обилно с вода;
 6. Непосредствено преди самото саниране отново се намокря основата, но не по-малко от 2 часа, преди започване на работа. Влагата трябва да се поддържа висока, без на повърхността да се наблюдава видима вода (без воден филм);
 7. Бетоновите части, подлежащи на саниране се окрайчват с диамантина перпендикулярно на основата. Дълбочината на ряза не трябва да е по-малка от 1 см. Останалата част от ряза към обрушването се изкъртва, така че минималната дълбочине за пълнене с БетоФил да не е по-малко от 1 см;
 8. Разбърква се свързващ шлам Баумит БетоХафт с консистенция на гъста боза и се обмазва бетоновата повърхност посредством четка и/или баданарка. Шламът се нанася плътно във всички вдлъбнатини, шупли и пори от повърхността. Баумит БетоХафт се нанася на участъци, които могат да бъдат последващо обработени със саниращ разтвор по метода „мокро в мокро”, в рамките на около 15–20 минути. При засъхнал шлам, последният трябва да се отстрани и да се замени с нов;
 9. Разбърква се саниращ разтвор Баумит БетоФил – с него се запълват участъци с дебелина от 1 см до 4 см. Разтворът се нанася непосредствено след нанасянето на шлама с метална маламашка и се притиска към основата, като се натрупва до желаното ниво;
 10.  Когато има налични големи обрушени участъци, те могат да се попълват с БетоФил на слоеве от по 4 см, като трябва да се изчака време за набиране на якост на всеки предходен слой (в зависимост от атмосферните условия – от 1 до 4 часа). По-големи обрушвания могат да се запълват с материала и наведнъж, като предварително се прави кофраж на проблемния участък;
 11.  За постигане на гладка крайна повърхност може да се използва шпакловката за бетон Баумит БетоФиниш, с дебелина на полагане 2–5 мм;
 12.  Изключително важна е последващата обработка на саниращия материал – т.е. поддържането на влажността му в следващите часове и дни след нанасянето. След всеки нанесен слой, както и след финалната обработка или ако работите се оставят за следващия ден, повърхността се защитава от изпарение на водата по подходящ начин (чрез периодично често намокряне, завиване с найлон или обмазване с подходящ филмообразуващ разтвор, минимизиращ изпарението), за да се осигури правилното протичане на процеса на хидратация;
 13.  След изсъхване на положените слоеве, повърхността може да се боядиса с подходяща боя.

Разгледайте брошурата ни за саниране на бетони с Бето продукти:

Имате въпроси? Използвайте нашата контактна форма, за да ги зададете!