ДИШАЙ ПО-ДОБРЕ ВЪТРЕШНИЯ ВЪЗДУХ

Ежедневно хората прекарват 90% от времето си в затворени помещения. Доброто качество на въздуха в помещенията е съществено изискване за здравословна среда на живот и работа. Качеството на въздуха в закрити помещения се характеризира с няколко фактора: въздухът в закрити помещения се определя като "добър" преди всичко, ако е богат на кислород, без мирис и с ниско съдържание на замърсители.

Резултатите от измерванията, провеждани редовно в изследователския парк Вива, показват доколко строителните материали могат да повлияят на климата в закрити помещения и какво може да се направи за подобряване на качеството на въздуха в помещенията.

Каква е връзката между миризмите и начините на строителство

Нежеланите миризми, причинени от строителни материали, не само са досадни, но могат да показват и употребата на вредни вещества. Миризмите обикновено се причиняват от множество различни вещества.

Специално обучени експерти по миризмите извършваха тестове за мирис седем месеца (14 месеца след завършване на строителството в изследователския парк Вива).

Резултати:

Съществува ясна връзка между възприеманите миризми и избрания тип конструкция.
Всички бетонни и тухлени къщи имаха миризма с ниска интензивност при измерванията на миризмата и можеха да бъдат класифицирани като "незабележими". Къщите от масивно дърво и дървените къщи с рамкови конструкции все още проявяваха висока интензивност на миризмата дори след 14 месеца, а самата миризма се възприемаше като неприятна. Поради тази причина тези типове конструкции бяха класифицирани като „забележими“.

Измерванията бяха контролирани и оценени от IBO Innenraumanalytik OG, Виена.
Времетраене на проекта: 2015 - 2017

Кои строителни материали са наистина с ниски замърсявания

Здравословната домашна среда и следователно темата за замърсяването на закрито стават все по-важни. За да се разбере колко замърсяване излъчва всеки тип строеж, в изследователския парк Вива бяха проведени няколко пъти измерванията на ЛОС (VOC) * и формалдехидните замърсители.

* ЛОС (VOC) - летливи органични съединения (химически дразнители и вещества с мирис, които лесно се изпаряват и се отделят дори при ниски температури)

Резултати:

– Бетон / тухла

Сгради от бетон и тухла с минерално вътрешно покритие до голяма степен не съдържат ЛОС веднага след завършването им. Бихте могли да се преместите в тези солидни къщи веднага след завършването им.
– Дървени рамкови конструкции
Къщите от дървени рамки показват повишени стойности на ЛОС през първите няколко месеца след завършването. За къща с тествания тип дървена рамка, Чувствителните хора, ако е възможно, трябва да изчакат няколко месеца, преди да се преместят в къща с тествания вид дървена рамка.
– Къщи от масивно дърво
Къщата от масивно дърво излъчва специфични за дървесината вещества, като терпени, във вътрешния въздух за дълго време. Всеки, който строи дървена къща, трябва да вземе предвид, че при определени обстоятелства (в зависимост от вида и естеството на дървесината), специфични за дървото вещества могат да присъстват във вътрешния въздух много дълго време.

Измерванията бяха контролирани и оценени от IBO Innenraumanalytik OG, Виена
Времетраене на проекта: 2015 - 2017

Как да подобрим качеството на вътрешния въздух с въздушни йони? 

Въздушните йони са малки, електрически заредени, естествено срещащи се частици. Научните изследвания са установили, че въздушните йони имат положителен ефект върху качеството на въздуха в помещенията, защото, наред с други неща, те намаляват нивата на полени и фин прах във вътрешния въздух. Освен това експериментите с хора са показали, че въздушните йони могат да имат положителен ефект върху умствената работа.

Чрез използване на специално функционално покритие концентрацията на въздушните йони в закрити помещения може да се увеличи целево.

Измерванията на въздушните йони бяха проведени в изследователския парк Вива от септември 2016 до 2017 г. Те показаха, че средната концентрация на въздушни йони е приблизително два пъти по-висока в къщи с вътрешно покритие Баумит Йонит, отколкото в идентично изградени къщи без Баумит Йонит.

Измерванията бяха извършени и оценени от Баумит Бетайлигунген ГмбХ в сътрудничество с HTL Rosensteingasse, Виена.
Времетраене на проекта: 2015 - 2017


Сравнение