СЛУЧАЙ НА СТУД ПРЕЗ ЗИМАТА

Как спирането на отоплението влияе върху температурата в помещението

Във всички 10 къщи симулирахме спиране на отоплението за два дни. Началната вътрешна температура беше 21 ° C, външната температура беше -12 ° C.

Записахме интересни резултати: след 2 дни в неизолирана къща температурата на стената беше 1 ° C, а вътрешната температура беше 4 ° C.

Изолираните къщи с масивни стени държаха и стената и вътрешните температури между 15 ° C и 17 ° C. 

Топлоизолацията спестява от енергийните разходи:

Измерването между декември 2015 г. и януари 2016 г. показа, че за поддържане на приятната вътрешна температура в рамките на 21°C на изолираните къщи (U = 0,15) е необходима само 40% от енергията в сравнение с неизолирана къща.

Енергията е от значение. Ние го запомнихме. Запомнете го и вие.


Сравнение