ИЗПИТАЙТЕ ОПТИМАЛНИЯ ВЪТРЕШЕН КЛИМАТ

Вътрешният климат на сградата има голям ефект върху здравето на потребителите. Основните условия за комфортен и здравословен вътрешен климат са стайната температура и относителната влажност.

В идеалния случай относителната влажност на въздуха трябва да е между 40 и 60%. Връзките между строителните материали и вътрешния климат в реални условия и начините, по които е възможно да се повлияе на влажността на въздуха в помещението и температурата в помещението чрез използване на строителни техники, се изследват в проекти и проучвания в изследователския парк Вива.

Как може вътрешните мазилки и топлоизолацията да повлияят на влажността на въздуха в помещенията?

За да се разбере колко добре различните конструкции на стените могат да съхраняват влагата, бяха проведени специални измервания на вътрешната влажност в продължение на няколко седмици в изследователския парк Вива. В къщите се симулира нормалното поведение на потребителите (готвене, душ, вентилация и т.н.), като се използват овлажнители за въздух и предварително определено подаване на въздух.

Резултати:

– Минералните, дишащи, покрития на варова основа успяват да буферират влагата много по-ефективно и бързо и са много по-добри при постигането на балансиран вътрешен климат.

– Най-доброто буфериране на влагата се постига при дебелина на вътрешната мазилка (Баумит Клима мазилка) от 1,5 см.

– Топлоизолацията има позитивен ефект върху въздушната влага. Ако липсва изолация, топлинните загуби трябва да бъдат балансирани чрез повишено нагряване -> сух вътрешен въздух.

Измерванията са контролирани и оценени от Университета по приложни науки в Бургенланд, Австрия.
Времетраене на проекта: 2015 - 2017

Кои материали за стена осигуряват приятна стайна температура?

Колко топла или студена възприемаме стаята зависи от работната температура (възприеманата температура). Тя се определя от факторите температура на въздуха и температура на повърхностите (излъчване). За да разберете кои видове конструкции осигуряват най-добрата защита от зимния студ и летните горещини, повърхностните температури на вътрешните стени на изследователските къщи непрекъснато се измерват и анализират за един зимен период и два летни периода.

Резултати – колебания на повърхностна температура:

Бетоновите къщи показват най-слаби отклонения.
Тухлените къщи и къщите от масивно дърво показват средни колебания.
Къщите с дървена рамкова конструкция имат високи колебания.
Неизолираната тухлена къща показва най-големи колебания.

Колкото по-слаби са температурните колебания, толкова по-балансирана е вътрешната температура.
В допълнение към измерването на повърхностните температури бяха определени и промените в температурата в помещенията през различните сезони на годината.

Измерванията са контролирани и оценени от Университета по приложни науки в Бургенланд, Австрия.
Времетраене на проекта: 2015 - 2017

Резултати – стайна температура:

По време на изключително горещото лято на 2015 г., когато температурата на въздуха се покачи до 36°C, изолираните къщи показаха температура с 5°C по-ниска от неизолираната къща.

Вътрешна температура, измервана в къщата (средни стойности):

– Къщи, направени от тухли или бетон (с изолация) - 26°C (стойност в зоната на комфорт)
Къща от масивно дърво 28°C,
Дървена рамкова конструкция 29°C,
Тухлена къща (неизолирана) - 30°C.

През зимните месеци бяха разгледани начините, по които прекъсването на отоплението влияе на температурите в помещенията в къщите. За да се направи това, беше измерена вътрешната температура при спад на външната от 0 до -12°C (симулира се отказ на отопление от 48 часа).

Освен топлоизолацията, акумулиращата маса на стенните конструкции има решаващо влияние върху температурата в помещението. Измерванията в изследователския парк Вива потвърдиха, че масивните, тежки стени съхраняват топлината от слънцето през деня и я излъчват през по-студените вечерни и нощни часове. Този ефект гарантира по-стабилна вътрешна температура.

През зимните месеци бяха разгледани начините, по които прекъсването на отоплението влияе на температурите в помещенията в къщите. За да се направи това, беше измерена вътрешната температура при спад на външната от 0 до -12°C (симулира се отказ на отопление от 48 часа).

Следните резултати са получени след два дни:

– Къщи, направени от 25 см тухли или бетон (с изолация), поддържат стайната температура най-ефективно (15° до 17°C).
– Къщата от масивно дърво, къщата с 50 см тухлен зид (с минерална вата) и къщите с дървена рамкова конструкция показват вътрешна температура между 11 и 13°C.
– След 48 часа неизолираната тухлена къща има стайна температура 4°C.

Измерванията са контролирани и оценени от Университета по приложни науки в Бургенланд.
Времетраене на проекта: 2015 - 2017

Как здравословният вътрешен климат влияе на комфорта ни?

В анализа на качеството на въздуха в помещението (въз основа на стайната температура и относителната влажност) учени от Медицинския университет във Виена оцениха факторите, свързани с климата и структурата на всяка сграда, по отношение на въздействието им върху комфорта.

Резултатът от медицинския анализ на околната среда беше ясен: видът на конструкцията и изборът на строителни материали имат значителен ефект върху комфорта.

Най-висока степен на комфорт бе постигната при изолираните къщи, построени от бетон, тухли (25 cm) с минерални покрития (мазилки) и къщи от масивно дърво.
По-средата се класираха изолираните къщи с дървена рамкова конструкция и 50 см тухлена зидария.
Само неизолираната къща не може да покрие високите стандарти на Австрия за сгради и освен това показва много ниска степен на комфорт.
Неизолираната тухлена къща показва най-големи колебания.

Измерванията са контролирани и оценени от Университета по приложни науки в Бургенланд. Оценката от ефекта на свързаните с вътрешния климат и структурата фактори върху комфорта и уюта бяха направени от Медицинския университет във Виена.

Времетраене на проекта: 2015 - 2017


Сравнение