СЛУЧАЙ НА ВЛАГА В ИНТЕРИОРА

Ние сравнихме две бетонови къщи:

№ 1 без интериорна мазилка и № 2 с интериорна мазилка Клима.

Къща № 1

– В къща № 1 влажността на въздуха в помещението е от 30% до 70% по време на периода на измерване.
При тези стойности чувството варира от комфортно до некомфортно.
– Това е доста широк интервал, достигащ и двата върха от зоната на комфорт.

Къща № 2

–В къща № 2 има подобрение на "буферния капацитет" на бетона с 1,5 см Баумит Клима. 
– Влажността на вътрешния въздух по време на измерването варира от 40% до 60%.
Тези резултати са в рамките на човешката зона на комфорт.
– Забележителният ефект на мазилката Клима е доказан.

Нашата цел е Вашето чувство за комфорт.


Сравнение