ПРОТЕКТОР СРЕЩУ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА

Кои строителни материали осигуряват най-ефективното
екраниране срещу високочестотни полета?

Високочестотното излъчване се предава от антени и се използва предимно за комуникационни технологии. Други източници на електромагнитно излъчване включват телевизионни и радиопредаватели. Доколкото е известно в момента, най-важното е общата експозиция, която означава общата експозиция на електромагнитното поле, на която са изложени хората.

В изследователския парк Вива беше проучен капацитетът на къщите да се защитят от трите най-разпространени честоти за мобилни телефони (900 MHz, 1800 MHz и 2600 MHz).

Резултати:

Бетонните къщи и къщите от масивно дърво осигуряват почти цялостно екраниране срещу трите честоти.
Конструкцията от дървени рамки и къщата от тухли от 50 см бяха по средата.
25 см тухлени къщи имаха нисък капацитет на екраниране.

Трябва да се отбележи, че висок защитен ефект (затихване) също означава, че излъчването от мобилни телефони, използвани в добре екранирани къщи, е по-високо.

Измерванията бяха контролирани и оценени от IBO Innenraumanalytik OG, Виена.
Период на проучването: 2015-2017


Сравнение