Баумит ИзиПраймер

Baumit EasyPrimer

Универсален грунд за фасадни и вътрешни бои

Универсален грунд за заздравяване и за изравняване на попиващата способност на минерални и органични повърхности, преди полагането на Баумит фасадни и вътрешни бои, и шпакловки.

  • За попиващи и кредиращи основи

  • Паропропусклив грунд

  • Качество ЕС1

Баумит ИзиПраймер