Саниране на бетон

Саниране на бетон

  • Цялостна система от продукти
  • Комплексно реконструиране на бетонни конструкции и балкони
  • Защита от корозия и соли
система Бето за ремонт на бетонни структури

Системата Баумит Бето (Baumit BetoSystem) за ремонт на различни бетонни структури

Най-често срещаните дефекти на бетоновите конструкции са дефектите, причинени от обрушаване на бетона, корозия на перила, непокрита армировка на балконската плоча или израстване на корени. Системата Бето на Баумит предлага продукти за саниране на бетонни конструкции  и защита на съществуващи балкони. Те осигурят перфектно и лесно решение.

  • Балкони и веранди
  • Колони и прегради
  • Бетонни стени
  • Бетонни стъпала

Защита на армировката

БетоПротект - защита на армировката

Антикорозионният разтвор Баумит Бето Протект (Baumit BetoProtect) за защита на армировката от корозия. Минералните компоненти осигуряват добро сцепление към стоманената армировка и бетона.

Свързващ мост

БетоХафт - грундиране

Свързващият мост Баумит БетоХафт (Baumit BetoHaft) за свързване на стар и нов бетон. Приложим за вертикални и хоризонтални бетонни повърхности и тавани.

Санираща мазилка

БетоФил - саниращ разтвор

Саниращ разтвор Баумит БетоФил (Baumit BetoFill) за саниране и запълване на повреден бетон. С дебелина на полагане до 4 см.

Бетонова шпакловка

БетоФинищ - фина шпакловка

Фина шпакловъчна смес Баумит БетоФиниш (Baumit BetoFinish) за широка и локална корекция на неравностите с дебелина на полагане до 5 мм. Устойчива на замръзване с високо сцепление.

Как се санира балкон? Стъпка по стъпка

саниране на балкони